Specialitate clinico-terapeutică şi metodologică ce se ocupă cu studiul mijloacelor fizicale şi balneare de tratament şi aplicarea lor în profilaxia, terapia şi recuperarea medicală. Descrierea specialităţii Medicina de Reabilitare (Recuperare) se concentrează nu numai pe funcţionarea fizică, dar şi pe capacitatea de a permite persoanelor să participe activ în cadrul societăţii. Aceasta reprezintă mai mult decât definiţia stabilită pentru Reabilitare, care este „ un proces activ, prin intermediul căruia cei care au dizabilităţi ca urmare a leziunilor sau a bolilor îşi revine complet sau, dacă nu este posibil să-şi revină complet, ajung la potenţialul fizic, mintal sau social optim şi sunt integraţi în mediul care le este cel mai potrivit”. Ambele se referă la persoanele cu boli cronice, după traume şi dizabilităţi congenitale. Pentru a se ajunge la cele menţionate, în centrele de reabilitare vor fi antrenate activităţi precum autoîngrijirea, mersul, condusul autovehiculelor, cumpărăturile, învăţatul şi multe altele.

Medicina de recuperare
New Life
Medicina de recuperare este o specialitate medicală independentă preocupată de promovarea funcţionării fizice şi cognitive, a activităţilor (inclusiv comportamentale), a participării (inclusiv calitatea vieţii) şi modificarea factorilor personali şi de mediu. Astfel este responsabilă de prevenirea, diagnosticarea, tratarea şi managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi la toate vârstele. Medicii specialiști abordează persoanele cu stări acute sau cronice, spre exemplu afecţiunile musculoscheletale şi neurologice, amputaţii, disfuncţii de organe pelvine, insuficienţă cardio-respiratorie şi dizabilitante datorată durerii cronice şi cancerului. Specialiştii RMFB folosesc instrumente specifice de evaluare a diagnosticului şi efectuează tratamente inclusiv farmacologice, fizice, tehnice şi intervenţii educaţionale şi profesionale. Datorită pregătirii complexe ei sunt cei mai în măsură să răspundă de activităţile multiprofesionale pentru a obţine rezultate optime.
Vezi listă prețuri
Medicina fizică
New Life
Medicina Fizică este disciplina medicală care, pe baze ştiinţifice, se ocupă cu intervenţiile al căror scop este acela de a îmbunătăţii funcţionarea fiziologică şi mentală, prin folosirea unor mecanisme fiziologice (precum reflexele, adaptabilitatea funcţională şi neuroplasticitatea) ca şi prin folosirea pregătirii fizice şi mentale. Toate acestea sunt posibile după ce s-a pus un diagnsotic funcţional corect prin testare funcţională, ceea ce reprezintă competenţa specializată a RMFB. Medicina Fizică se face frecvent prin muncă în echipa multi-profesională, inclusiv fizioterapeuţi ocupaţională şi alţi profesionişti din domeniul sănătăţii, asistenţi sociali, personal educativ şi ingineri.
Vezi listă prețuri
Balneologia
New Life
Balneologia este ştiinţa care se ocupă cu descoperirea, studiul complex şi aplicarea în practica medicală a factorilor naturali terapeutici (FNT). FNT – ansamblul elementelor fizice/chimice terapeutice, sanogene naturale. Sunt consideraţi factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico/chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri, avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.
Vezi listă prețuri